"Waikato DHB’s Māori Health service Te Puna Oranga held their first ever event Hui Mana Wahine at Mangakotukutuku Te Wānanga o Aotearoa on Thursday 7 June 2018, and it was huge hit with mama and pepi".

Read article here